Tarieven

Tarieven overzicht.

Tarieven

Tarieven Rots & Water:

De tarieven voor de trainingen van de één, twee of driedaagse Rots & Water zijn door het Rots & Water Gadaku Instituut vastgelegd.

Bij deze trainingen wordt er uit gegaan van het "train de trainer' principe. Dit houdt in dat de leerkracht wordt opgeleid om zelf zijn of haar leerlingen te trainen.                         

Aan elke training kunnen maximaal 30 mensen deelnemen.
Alle trainingen zijn in company.     
Kijk voor specificaties en voorwaarden op www.rotsenwater.nl  

Daarnaast worden er door WKTraining ook andere trainingen aangeboden:

School voor PO en VO:

Trainingen voor de gehele klas, training op hulpvraag, verbinding in de klas brengen en teambuiling leerkrachten.

Prijzen per dagdeel in overleg.

Tarieven implementatietraject Sociale Veiligheid:

Om Sociale Veiligheid te realiseren en te borgen middels Rots & Water is een een-, twee-of driedaagse training vereist. De tarieven hiervoor vindt u hierboven.

De implementatie (zie punt 2 t/m 6 onder link pagina Rots & Water) is maatwerk voor uw school. WKTraining brengt graag een offerte uit.

Training ouder en kind:

€  210,00 ex btw. voor 6 trainingen.

Neem contact op