WK Training

Gediplomeerd trainer bij het Rots & Water.

WK Training

Eric Kok van WKTraining is naast directielid in het Speciaal Basisonderwijs in Almelo, Master Instructor en gediplomeerd trainer bij het Rots & Water Gadaku Instituut, waarbinnen het Rots & Water-programma wereldwijd wordt verspreid en getraind binnen het onderwijs en de  jeugdhulpverlening.  Bij het Rots en Water Instituut heb ik alle opleidingen en trainingen doorlopen en ben door Freerk Ykema waardig bevonden om als Master Instructor Rots en Water de trainingen van het Instituut te verzorgen. Als bevoegd trainer verzorg ik opleidingen bij scholen en instellingen in Nederland en  Belgie.

Daarnaast verzorg  ik vanuit mijn eigen praktijk de Ouder en Kind training. Ouders kunnen zelf hun kind aanmelden maar dit kan ook via de huisarts of maatschappleijke instellingen. Vergoeding is mogelijk via de WMO.

Voor Rots en Water Nederland verzorg ik landerlijk de volgende trainingen:

EDIT,

Tweedaagse Basischool Schoolbreed ( Rots en Water voor groep 1 t/m 8)

Consult ( Rots en Water borgen in de school overeenkomstig de  kwaliteitseisen van de Inspectie Onderwijs-)

Ouderavonden om Rots en Water bij de ouders te introduceren

Ouder-Kindtraining Rots en Water op de maandagmiddag in  Delden en de zaterdagochtend in Almelo.

img


Wij helpen u graag!

Heeft u vragen of wilt zich aanmelden, neem dan eenvoudig contact met ons op.
Neem contact op